نقد و بررسي ديدگاه‏هاي مربوط به وحی
34 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم