نقد و بررسي ديدگاه‏هاي مربوط به وحی
21 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم