نگرشی نو به معارف قرآن
48 بازدید
محل نشر: همايش تفسير راهنما چاپ شده در كتاب تفسير راهنما در نگاه قرآن پژوهان سال1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی