حقیقت گروی، استراتژی اساسی در زبان قرآن
50 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی دانشگاه رضوی / ش 11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی